Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (488115)
Възложител: Община Перник
Получен на: 22-06-2012
Преписка: 00589-2012-0010 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на сцена, покривна конструкция и звукови източници за провеждане на иновативно културно събитие – фестивал „КИТАРИАДА”, в рамките на проект „КИТАРИАДА–„културна марка” за град Перник” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001//1.1-10/2010/022 от 09.08.2011г по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., с бенефициент Община Перник
Описание: Доставка на сцена, покривна конструкция и звукови източници за провеждане на иновативно културно събитие – фестивал „КИТАРИАДА”, в рамките на проект „КИТАРИАДА–„културна марка” за град Перник” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001//1.1-10/2010/022 от 09.08.2011г по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., с бенефициент Община Перник. Доставката включва: 1. Алуминиева покривна конструкция 8х6 метра; 2. Мобилен подиум 8х6 метра и 3. Микрофони, инструменти и звуко - източници.
Документация за участие може да се получи до: 20-07-2012


Добави в Svejo