Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (485736)
Възложител: Община Перник
Получен на: 06-06-2012
Преписка: 00589-2012-0009 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Организиране на иновативно културно събитие \"Китариада\" по проект \"Китариада-културна марка\" за град Перник по Договор за Безвъзмездна финансова помощ BG161PO001//1.1-10/2010/022 \"Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития\" по оперативна програма \"Регионално развитие\"2007-2013г. с бенефициент Община Перник.
Описание: Организиране на иновативно културно събитие \"Китариада\" в рамките на проект \"Китариада-културна марка за град Перник, \"Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития\" по оперативна програма \"Регионално развитие\"2007-2013г. с бенефициент Община Перник по пет обособени позиции: 1.Организация и провеждане на фестивал \"Китариада\" и разходи за престой на гостите 2.Изработване, доставка и монтаж на 20 броя рекламни пана за културно събитие с размер -8м х 12м. 3.Производство на филм за фестивала \"Китариада\" 4.Доставка на облекла за участниците в иновативното културно събитие \"Китариада\" 5. Доставка на материали за организиране на иновативно културно събитие \"Китариада\"
Документация за участие може да се получи до: 02-07-2012


Добави в Svejo