Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (482658)
Възложител: Община Перник
Получен на: 11-05-2012
Преписка: 00589-2012-0007 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: «Строителство на Депо за неопасни отпадъци – регион Перник»
Описание: Проектът за строителство на регионално депо включва: 1.Външни връзки на депото – канализация, водоснабдяване, електрозахранване и път за достъп. 2. Приемна зона с всички сгради и конструкции, посочени в техническата спецификация. 3. Околовръстен път около цялата площ на депото 4. Ограда около цялата площ на депото и защитна канавка 5. Първа клетка на новото депо, посочена в работния проект 6.Оформяне на стари отпадъци в старото депо, в непосредтвена близост до клетка 1 на новото депо.
Документация за участие може да се получи до: 01-06-2012


Добави в Svejo