Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (479058)
Възложител: Община Перник
Получен на: 06-04-2012
Преписка: 00589-2012-0006 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Мобилизация, управление на изпълнението и приключване на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник.
Описание: Предоставяне на консултантски услуги за мобилизация, управление на изпълнението и приключване на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, включващи съдействие на екипа на ЗИП при изготвяне на документи и извършване на дейности, свърдани с проекта, съдействие при извършване на документални проверки, разработване на насоки, правила и процедури във връзка с изпълнението и отчитането на проекта, разработване на образци на документи, съдействие на ЗИП при извършвани проверки на място, съдействие при извършване на необходимите действия по осчетоводяване на разходите и разплащания с изпълнителите, обучение на персонала на Възложителя, изготвяне на доклади за изпълнението на проекта
Документация за участие може да се получи до: 11-05-2012


Добави в Svejo