Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (478465)
Възложител: Община Перник
Получен на: 04-04-2012
Преписка: 00589-2012-0005 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Избор на изпълнител на СМР за обект „Център за настаняване от семеен тип” и обект „Защитено жилище”” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – “Избор на изпълнител на СМР за обект „Център за настаняване от семеен тип””; Обособена позиция № 2 – “Избор на изпълнител на СМР за обект „Защитено жилище””
Описание: Изграждане на \"Център за настаняване от семеен тип\" и \"Защитено жилище\" в изпълнение на проект: Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник, включващо част Архитектура, Вертикална планировка, Конструкция, Вътрешни В и К инсталации-Водопроводна инсталация и Канализация, Площадкови ВиК мрежи-СВО и СКО, Ел.инсталация- Слаботокови инсталации, Пожароизвестителна инсталация, Охранителна уредба и Мълниезащитна инсталация, ОиВ
Документация за участие може да се получи до: 01-05-2012


Добави в Svejo