Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (472229)
Възложител: Община Перник
Получен на: 28-02-2012
Преписка: 00589-2012-0003 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП\".
Описание: \"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП.\"
Документация за участие може да се получи до: 16-04-2012


Добави в Svejo