Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (467043)
Възложител: Община Перник
Получен на: 03-02-2012
Преписка: 00589-2012-0002 (Затворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Извършване на строително-монтажни работи на обект \"Възстановяване на р.Струма и укрепване на бреговете в района на кв. Бела вода, Община Перник - първи етап\"
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи на обект \"Възстановяване на р.Струма и укрепване на бреговете в района на кв. Бела вода, Община Перник - първи етап\", Финансирана със средства от оперативна програма \"Регионално развитие 2007-2013\" по приоритетна ос \"Устойчиво и интегрирано градско развитие\", операция 1.1 \"Социална инфраструктура\", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/1.4-06/2010 \"Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации\". съфинансирана от Европейския фонд за регонално развитие
Документация за участие може да се получи до: 29-02-2012


Добави в Svejo