Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (457844)
Възложител: Община Перник
Получен на: 22-11-2011
Преписка: 00589-2011-0012 (Възложена)
Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП
Име: Изпълнение на рецепти по Наредба №1/08.01.2007г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите на МЗ и МО и Наредба №17/26.09.2000г. на МЗ за условията и реда за отпускане на лекарства на ветераните от войните\"
Описание: Община Перник провежда процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на рецепти по Наредба №1/08.01.2007г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите на МЗ и МО и Наредба №17/26.09.2000г. на МЗ за условията и реда за отпускане на лекарства на ветераните от войните\"
Документация за участие може да се получи до: 17-12-2011


Добави в Svejo