Документи
Решение

Документ: Решение (450295)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-09-2011
Преписка: 00589-2011-0011 (Възложена)

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Описание: Доставка на дизел за отопление 10 ppm E5-маркиран червен ,150 000 л едногодишно за детски градини на територията на Община Перник.Доставка на стоки,определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП. Обект на поръчката са : ЦДГ №7,ЦДГ №10,ОДЗ №9, ЦДГ №12-центр.сгр.,ЦДГ №12-филиал , ОДЗ №14,ОДЗ гр.Батановци.


Добави в Svejo