Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (447186)
Възложител: Община Перник
Получен на: 10-08-2011
Преписка: 00589-2011-0009 (Прекратена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: “Обследване за енергийна ефективност и архитектурно заснемане на сгради, общинска собственост”
Описание: Извършване на обследване за енергийна ефективност и набелязване на енергоспестяващи мерки за сградите, предмет на поръчката и архитектурно заснемане на част от тях

Документация за участие може да се получи до: 23-09-2011


Добави в Svejo