Документи
Решение

Документ: Решение (445626)
Възложител: Община Перник
Получен на: 27-07-2011
Преписка: 00589-2011-0007 (Възложена)

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Описание: Доставка на стоки ,определени по списък ,предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП. Доставки на горива - 1000 л бензин А95Н и дизелово моторно гориво - 1200л месечно, за нуждите на служебните автомобили на Община Перник.


Добави в Svejo