Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (444595)
Възложител: Община Перник
Получен на: 18-07-2011
Преписка: 00589-2011-0006 (Възложена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки по две обособени позиции

Описание: За намаляване на разходите за енергия и повишаване на енергийната ефективност на два обекта на територията на Община Перник: ОУ \"Васил Левски\" гр. Перник и Административна сграда, се предвижда да бъдат изпълнени следните строителни и монтажни работи: покривни работи, подмяна на съществуваща дограма и топлинно изолиране(саниране), в това число и доставка и монтаж на Midea MSG – 30HRN 2 бр. и направа на ел. инсталация за І-ва обособена позиция.

Документация за участие може да се получи до: 08-08-2011


Добави в Svejo