Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (438141)

Възложител: Община Перник
Получен на: 13-05-2011
Преписка: 00589-2011-0004 (Възложена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: \"Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр.Перник\" по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1:ІV СОУ \"Св.Климент Охридски\" 2. Обособена позиция №2: Обща сграда на Х ОУ \"Алеко Константинов\" и Спортно училище \"Олимпиец\" Обособена позиция №3: ЦДГ №6 \"Българче\"

Описание: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на гр.Перник, по обособени позиции, които включват 3 училища и една детска градина, съобразно приложената документация и технически изисквания на възложителя.

Документация за участие може да се получи до: 01-06-2011


Добави в Svejo