Документи
Обавление за обществена поръчка

Документ: Обявление за малка обществена поръчка (434282)

Възложител: Община Перник
Получен на: 06-04-2011
Преписка: 00589-2011-0003 (Частично възложена и частично прекратена)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти училищни сгради и физкултурни салони

Описание: За намаляване на разходите за енергия и повишаване на енергийната ефективност в пет училища на територията на община Перник се предвижда да бъдат изпълнени следните строителни и монтажни работи: подмяна на съществуваща дограма и топлинно изолиране(саниране) на ХVІ ОУ \"Св.Св.Кирил и Методий\" кв. \"Църква\";топлинно изолиране(саниране) на VІІ ОУ \"Г.С.Раковски\" кв.\"Ралица\"; подмяна на съществуваща дограма и топлинно изолиране (саниране) на ОУ \"Св.Св.Кирил и Методий\" с. Драгичево ; Ремонт на помещения на физкултурен салон в ХІІ ОУ\"Васил Левски\" гр. Перник; Ремонт на помещения на физкултурен салон в ГПЧЕ \"Симеон Радев\" гр. Перник.

Документация за участие може да се получи до: 26-04-2011


Добави в Svejo