Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (430614)

Възложител: Община Перник
Получен на: 09-03-2011
Преписка: 00589-2011-0002 (Прекратена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: “Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип “Бобър” (метални)- 1100л. и кофи за смет тип \"Мева\" за нуждите по сметосъбиране на територията на Община Перник
Описание: “Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип “Бобър” (метални)- 1100л.и кофи за смет тип \"Мева\" за нуждите по сметосъбиране на територията на Община Перник\".Настоящата процедура за възлагане на доставка е разделена на две обособени позиции: І-ва обособена позиция - доставка на 850 бр. контейнери тип \"Бобър\" и ІІ-ра обособена позиция - доставка на 4 000 бр. кофи за смет тип \"Мева\"

Документация за участие може да се получи до: 18-04-2011


Добави в Svejo