Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (423545)

Възложител: Община Перник
Получен на: 19-01-2011
Преписка: 00589-2011-0001 (Прекратена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: \" Доставка на хранителни продуктипо обособени позиции за нуждите на цебодневните детски градини и детски ясли на територията на Община -гр. Перник както следва/ 1. Обособена позиция:Ежедневна доставка по заявка на хляб. 2. Обособена позиция-:Периодичназаявка доставка по заявка на тестениизделия и готови закуски.3. Обосолена позиция:Периодична доставка на месо и месни продукти;4. Обосолена позиция: Периодичнидоставки по заявка на мляко и млечни продукти. 5. Обосолена позиция-:Периодични доставки по заявка на консерви; 6. Обосоена позиция-:Периодични доставки по заявка на захар и захарни изделия; 7.
Обособена позиция:Периодични доставки по заявка на пресни плодове и зеленчуци и замразени зеленчуци; 8. Обособена позиция: Периодични доставки по заявка на птичи яйца; 9. Обосолена позиция: Периодични доставки по заявка на варива, пакетирани стоки и микс\"

Описание: Доставка на хранителни продукти по девет обособени позиции за нуждите на целодневните детски градини и детски ясли на територията на Община-гр. Перник. Обект на поръчката са: ОДЗ _ 1 \"Миньорче\"; ЦДГ- № 2 \" Родолюбче\"; ЦДГ № 3 \"Пролетен цвят\"; ОДЗ № \" Чуден свят\"; ЦДГ №6 \" Българче\"; ОДГ № 7/10 \"Пролет\"; ОДЗ № 9 \"кАЛИНА мАЛИНА\"; ОДЗ № 11 \"Знаме на мира\"; ОДЗ № 12 \"Радост\"; ОДЗ № 14 \" Славейче\"; ЦДГ № 15 \" Р.Княгиня\" ОДЗ \" В. Терешкова\" и Детски ясли № 3 и 4

Документация за участие може да се получи до: 16-02-2011


Добави в Svejo