Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ:

Обявление за малка обществена поръчка

Възложител:Община Перник

Получен на:

08.04.2008 г. 

Преписка:

00589-2008-0005 (Прекратена)

Процедура:

Открит конкурс по НВМОП

Име:

\"Доставка чрез лизинг на 4 (четири) бр. леки автомобили за нуждите на Община Перник.\"

Описание:

Доставка чрез лизинг на 4 (четири) бр. леки автомобили по техническа спецификация описана в документацията за участие. Леките автомобили са необходими за нуждите на общинска администрация - гр.Перник.

Документация за участие може да се получи до:

12.05.2008 г. 

Добави в Svejo