Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ:


Обявление за малка обществена поръчка


Възложител:Община Перник

Получен на:

13.03.2008 г. 

Преписка:

00589-2008-0003 (Възложена)

Процедура:

Открит конкурс по НВМОП

Име:

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Перник.

Описание:

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация - гр.Перник подробно описани в количествено-стойностната сметка (Приложение № 4) от документацията за участие.

Документация за участие може да се получи до:

16.04.2008 г. 

Добави в Svejo