Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ:

Обявление за обществена поръчка

Възложител:Община Перник

Получен на:

15.01.2008 г. 


Преписка:00589-2008-0001 (Възложена)

Процедура:

Договаряне с обявление по ЗОП

Име:

\"Изпълнение на рецепти по Наредба № 1/08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите на Министерство на здравеопазването и Министерство на отбраната и Наредба № 17/06.09.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за отпускане на лекарства на ветераните от войните.\"

Описание:

Обществената поръчка се отнася за определянето на изпълнител-аптека, която да изпълнява рецепти по Наредба № 1/08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите на Министерство на здравеопазването и Министерство на отбраната и Наредба № 17/06.09.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за отпускане на лекарства на ветераните от войните.\"

Документация за участие може да се получи до:

13.02.2008 г. 

Подробна информация

Добави в Svejo