Документи


Решение
Решение
Решение
Обявление
Обява
Обява
Обява
Обявление
Обявление
Обява
Обява
Обява
Обява
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Обява
Обява
Обявление
Съобщение
Обява
Обява
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Съобщение
Обява
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщения
Обявление
Съобщение
Обявление
Обявление
Обява
Обява
Обявление
Обявление
Обява
Съобщение
Обява
Обява
Обява
Обявление
Съобщение
Съобщение
Обява
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обява
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщения
Обява
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Решение
Обществена поръчка
Обявление
Обявление
Съобщение
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Решение
Решение
Решение
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обществена поръчка
Обявление
Конкурс за заемане на длъжността „Директор на Център за обществена подкрепа, той и Директор на Приют” гр.Перник
Съобщение
Обявлание
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление
Съобщение
Съобщение
Обявление
Обявление
Обявление
Съобщение
Обявление
Обявление
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Съобщение
Съобщение
Обява
Съобщение
Съобщение
Обява
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Съобщение
Обява
Обявление
Търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Обявление
Съобщение във връзка с коледния базар
Обявление за обществена поръчка
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Решение
Решение
Обявление за обществена поръчка
Решение
Решение
Обявление за обществена поръчка
Обявление
Решение
Решение
Решение
Решение
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обява
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО до Росица Янакиева
Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „ИН ВИТРО”
Обявление
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Решение
Съобщение
Обявление
Съобщение
Съобщение
Съобщение
Обява
Подбор на социални работници
Обявление
Конкурс за длъжността Директор на Детска ясла №4
Конкурс за длъжността Директор на Детска ясла №3
Обявление
Конкурс за длъжността Началник сектор “Здравеопазване, спорт, младежки дейности
Конкурс за длъжността Началник сектор “Жилищно настаняване и социални дейности
Обявление
Търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Решение
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Решение
Обявление за обществена поръчка
Решение
Обявление за обществена поръчка
Обавление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление
Решение - Договаряне без обявление по ЗОП
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчка
Обявление за обществена поръчкаДобави в Svejo