Данни за качеството на въздуха

Данни въздух от 05.05.2017г. – 09.05.2017г.

Данни въздух-05.05. до 09.05.2017г. – Финни прахови частици

Данни въздух-05.05. до09.05.2017г. – Азотен диоксид

Данни въздух-05.05. до 09.05. 2017- Серен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.05.2017г.- 04.05.2017г.

Данни въздух – 01.05. до 04.05. 2017 серен диоксид

Данни въздух -01.05. до 04.05.2017 финни прахови частици

Данни въздух -01.05. до04.05.2017 азотен диоксид

Данни на въздуха от 23.04.2017г.- 30.04.2017г.

Данни въздух – 23.04. до 30.04. 2017 серен диоксид

Данни въздух – 23.04. до 30.04.2017 финни прахови частици

Данни въздух – 23.04. до30.04.2017 азотен диоксид

Данни на въздуха от 12.04.2017г.- 23.04.2017г.

Данни въздух – 12.04. до 23.04. 2017 серен диоксид

Данни въздух – 12.04. до 23.04.2017 азотен диоксид

Данни въздух -12.04. до 23.04.2017 финни прахови частици

Данни на въздуха от 06.04.2017г. до 12.04.2017г.

Данни на въздуха от 06.04.2017г. до 12.04.2017г. -Серен диоксид

Данни въздух – 06.04. до 12.04.2017 финни прахови частици

Данни въздух – 06.04. до12.04.2017 азотен диоксид

Данни на въздуха от 01.04.2017г. до 05.04.2017г.

Данни въздух-01.04. до 05.04.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-01.04. до 05.04. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-01.04. до 05.04.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.03.2017г. до 31.03.2017г.

Данни въздух-27.03. до 31.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.03. до 31.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.03. до31.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 13.03.2017г. до 27.03.2017г.

Данни въздух-13.03. до 27.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-13.03. до 27.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-13.03. до27.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 06.03.2017г. до 13.03.2017г.

Данни въздух-06.03. до 13.03.2017-Финни прахови частици

Данни въздух-06.03. до 13.03. 2017- Серен диоксид

Данни въздух-06.03. до13.03.2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.02.2017г. до 05.03.2017г.

Данни въздух-27.02. до 05.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.02. до 05.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.02. до05.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 14.02.2017 до 26.02.2017г.

Данни въздух-14.02. до 26.02.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.02.2017 до 13.02.2017г.

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 финни прахови частици

Данни въздух – 01.02. до 13.02 2017 серен диоксид

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 азотен диоксид������ � Svejo