Данни за качеството на въздуха

Данни на въздуха от 13.03.2017г. до 27.03.2017г.

Данни въздух-13.03. до 27.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-13.03. до 27.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-13.03. до27.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 06.03.2017г. до 13.03.2017г.

Данни въздух-06.03. до 13.03.2017-Финни прахови частици

Данни въздух-06.03. до 13.03. 2017- Серен диоксид

Данни въздух-06.03. до13.03.2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.02.2017г. до 05.03.2017г.

Данни въздух-27.02. до 05.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.02. до 05.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.02. до05.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 14.02.2017 до 26.02.2017г.

Данни въздух-14.02. до 26.02.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.02.2017 до 13.02.2017г.

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 финни прахови частици

Данни въздух – 01.02. до 13.02 2017 серен диоксид

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 азотен диоксид������ � Svejo