Данни за качеството на въздуха

Данни въздух от 07.08.2017г. – 17.08.2017г.

Данни въздух-07.08 до 17.08. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух 07.08. до 17.08. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-07.08. до 17.08. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.08.2017г. – 06.08.2017г.

Данни въздух-01.08 до 06.08. 2017 финни прахови частици

Данни въздух01.08. до 06.08. 2017 азотен диоксид

Данни въздух-01.08. до 06.08. 2017 серен диоксид

 

Данни въздух от 21.07.2017г. – 30.07.2017г.

Данни въздух-21.07 до 31.07. 2017 финни прахови частици

Данни въздух21.07. до 31.07. 2017 азотен диоксид

Данни въздух-21.07. до 31.07. 2017 серен диоксид

 

Данни въздух от 13.07.2017г. – 20.07.2017г.

Данни въздух -13.07 до 20.07. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух -13.07. до 20.07. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух -13.07. до 20.07. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 05.07.2017г. – 13.07.2017г.

Данни въздух-05.07. до13.07. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-05.07. до 13.07. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-05.07. до13.07. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.07.2017г. – 04.07.2017г.

Данни въздух- 01.07. до 04.07. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-01.07. до 04.07. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-01.07. до 04.07. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 21.06.2017г. – 30.06.2017г.

Данни въздух-21.06. до 30.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-21.06. до 30.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-21.06. до 30.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 14.06.2017г. – 20.06.2017г.

Данни въздух -14.06. до 20.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух -14.06. до 20.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух -14.06. до 20.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 05.06.2017г. – 13.06.2017г.

Данни въздух – 05.06. до 13.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-05.06. до 13.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-05.06. до 13.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.06.2017г. – 04.06.2017г.

Данни въздух -01.06. до 04.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух -01.06. до 04.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух -01.06. до 04.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 25.05.2017г. – 31.05.2017г.

Данни въздух-25.05. до 31.05.2017 Финни прахови частици

Данни въздух -25.05. до 31.05.2017 Азотен диоксид

Данни въздух-25.05. до 31.05. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 10.05.2017г. – 24.05.2017г.

Данни въздух-10.05. до 24.05.2017 Финни прахови частици

Данни въздух-10.05. до 24.05. 2017 Серен диоксид

Данни въздух-10.05. до 24.05.2017 Азотен диоксид

 

Данни въздух от 05.05.2017г. – 09.05.2017г.

Данни въздух-05.05. до 09.05.2017г. – Финни прахови частици

Данни въздух-05.05. до09.05.2017г. – Азотен диоксид

Данни въздух-05.05. до 09.05. 2017- Серен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.05.2017г.- 04.05.2017г.

Данни въздух – 01.05. до 04.05. 2017 серен диоксид

Данни въздух -01.05. до 04.05.2017 финни прахови частици

Данни въздух -01.05. до04.05.2017 азотен диоксид

Данни на въздуха от 23.04.2017г.- 30.04.2017г.

Данни въздух – 23.04. до 30.04. 2017 серен диоксид

Данни въздух – 23.04. до 30.04.2017 финни прахови частици

Данни въздух – 23.04. до30.04.2017 азотен диоксид

Данни на въздуха от 12.04.2017г.- 23.04.2017г.

Данни въздух – 12.04. до 23.04. 2017 серен диоксид

Данни въздух – 12.04. до 23.04.2017 азотен диоксид

Данни въздух -12.04. до 23.04.2017 финни прахови частици

Данни на въздуха от 06.04.2017г. до 12.04.2017г.

Данни на въздуха от 06.04.2017г. до 12.04.2017г. -Серен диоксид

Данни въздух – 06.04. до 12.04.2017 финни прахови частици

Данни въздух – 06.04. до12.04.2017 азотен диоксид

Данни на въздуха от 01.04.2017г. до 05.04.2017г.

Данни въздух-01.04. до 05.04.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-01.04. до 05.04. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-01.04. до 05.04.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.03.2017г. до 31.03.2017г.

Данни въздух-27.03. до 31.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.03. до 31.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.03. до31.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 13.03.2017г. до 27.03.2017г.

Данни въздух-13.03. до 27.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-13.03. до 27.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-13.03. до27.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 06.03.2017г. до 13.03.2017г.

Данни въздух-06.03. до 13.03.2017-Финни прахови частици

Данни въздух-06.03. до 13.03. 2017- Серен диоксид

Данни въздух-06.03. до13.03.2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.02.2017г. до 05.03.2017г.

Данни въздух-27.02. до 05.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.02. до 05.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.02. до05.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 14.02.2017 до 26.02.2017г.

Данни въздух-14.02. до 26.02.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.02.2017 до 13.02.2017г.

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 финни прахови частици

Данни въздух – 01.02. до 13.02 2017 серен диоксид

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 азотен диоксид������ � Svejo