Данни за качеството на въздуха

Данни на въздуха от 01.02.2018г. до 07.02.2018г.

Данни въздух за февруари от 01.02. до 07.02. CO2

Данни въздух за февруари от 01.02. до 07.02. NO2

Данни въздух за февруари от 01.02. до 07.02. ФПЧ 10

Данни на въздуха за месец януари 2018г.

Данни въздух за януари CO2

Данни въздух за януари NO2

Данни въздух за януари ФПЧ 10

Данни на въздуха за периода от 11.01.2018г. до 17.01.2018г.

Данни въздух 11.01.2018 – 17.01.2018 NO2

Данни въздух 11.01.2018 – 17.01.2018 ФПЧ 10

Данни въздух 11.01.2018 -17.01.2018 CO2

Данни на въздуха от 01.01.2018г. до 10.01.2018г.

Данни въздух 01.01.2018 – 10.01.2018 NO2

Данни въздух 01.01.2018 – 10.01.2018 ФПЧ 10

Данни въздух 01.01.2018 -10.01.2018 CO2

Данни на въздуха от 1.12.2017г. до 31.12.2017

Данни въздух Декември CO2

Данни въздух Декември NO2

Данни въздух Декември ФПЧ 10

Данни на въздуха от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

Данни въздух 01.11.2017 – 30.11.2017 CO2

Данни въздух 01.11.2017 – 30.11.2017 NO2

Данни въздух 01.11.2017 – 30.11.2017 ФПЧ 10

 

Данни на въздуха от 01.11.2017г. до 09.11.2017г.

Данни въздух 01-09.11.2017 азотен диоксид

Данни въздух 01-09.11.2017 серен диоксид

Данни въздух 01-09.11.2017 ФПЧ

Данни за въздуха м. октомври 2017

Данни въздух за октомври 2017 азотен диоксид

Данни въздух за октомври 2017 серен диоксид

Данни въздух за октомври 2017 ФПЧ

Данни на въздуха от 05.10.2017г. до 16.10.2017г.

Данни въздух 05.10. до 16.10. 2017 азотен диоксид

Данни въздух 05.10. до 16.10. 2017 серен диоксид

Данни въздух 05.10. до 16.10. 2017 ФПЧ 10

Данни на въздуха от 01.10.2017г. до 04.10.2017г.

Данни въздух 01.10. до 04.10. 2017 азотен диоксид

Данни въздух 01.10. до 04.10. 2017 серен диоксид

Данни въздух 01.10. до 04.10. 2017

Данни на въздуха от 21.09.2017г .до 30.09.2017г.

Данни въздух 21.09. до 30.09. 2017 азотен диоксид

Данни въздух 21.09. до 30.09. 2017 серен диоксид

Данни въздух 21.09. до 30.09. финни прахови частици

Данни въздух от 12.09.2017г. – 20.09.2017г.

Данни въздух 12.09. до 20.09. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух 12.09. до 20.09. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух 12.09. до 20.09. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.09.2017г. – 11.09.2017г.

Данни въздух 01.09. до 11.09. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух 01.09. до 11.09. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух 01.09. до 11.09. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 23.08.2017г. – 31.08.2017г.

Данни въздух 23.08. до 31.08. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух 23.08. до 31.08. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух 23.08. до 31.08. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 18.08.2017г. – 22.08.2017г.

Данни въздух-18.08 до 22.08. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух 18.08. до 22.08. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух18.08. до 22.08. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 07.08.2017г. – 17.08.2017г.

Данни въздух-07.08 до 17.08. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух 07.08. до 17.08. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-07.08. до 17.08. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.08.2017г. – 06.08.2017г.

Данни въздух-01.08 до 06.08. 2017 финни прахови частици

Данни въздух01.08. до 06.08. 2017 азотен диоксид

Данни въздух-01.08. до 06.08. 2017 серен диоксид

 

Данни въздух от 21.07.2017г. – 30.07.2017г.

Данни въздух-21.07 до 31.07. 2017 финни прахови частици

Данни въздух21.07. до 31.07. 2017 азотен диоксид

Данни въздух-21.07. до 31.07. 2017 серен диоксид

 

Данни въздух от 13.07.2017г. – 20.07.2017г.

Данни въздух -13.07 до 20.07. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух -13.07. до 20.07. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух -13.07. до 20.07. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 05.07.2017г. – 13.07.2017г.

Данни въздух-05.07. до13.07. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-05.07. до 13.07. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-05.07. до13.07. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.07.2017г. – 04.07.2017г.

Данни въздух- 01.07. до 04.07. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-01.07. до 04.07. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-01.07. до 04.07. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 21.06.2017г. – 30.06.2017г.

Данни въздух-21.06. до 30.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-21.06. до 30.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-21.06. до 30.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 14.06.2017г. – 20.06.2017г.

Данни въздух -14.06. до 20.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух -14.06. до 20.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух -14.06. до 20.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 05.06.2017г. – 13.06.2017г.

Данни въздух – 05.06. до 13.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух-05.06. до 13.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух-05.06. до 13.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 01.06.2017г. – 04.06.2017г.

Данни въздух -01.06. до 04.06. 2017 Финни прахови частици

Данни въздух -01.06. до 04.06. 2017 Азотен диоксид

Данни въздух -01.06. до 04.06. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 25.05.2017г. – 31.05.2017г.

Данни въздух-25.05. до 31.05.2017 Финни прахови частици

Данни въздух -25.05. до 31.05.2017 Азотен диоксид

Данни въздух-25.05. до 31.05. 2017 Серен диоксид

 

Данни въздух от 10.05.2017г. – 24.05.2017г.

Данни въздух-10.05. до 24.05.2017 Финни прахови частици

Данни въздух-10.05. до 24.05. 2017 Серен диоксид

Данни въздух-10.05. до 24.05.2017 Азотен диоксид

 

Данни въздух от 05.05.2017г. – 09.05.2017г.

Данни въздух-05.05. до 09.05.2017г. – Финни прахови частици

Данни въздух-05.05. до09.05.2017г. – Азотен диоксид

Данни въздух-05.05. до 09.05. 2017- Серен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.05.2017г.- 04.05.2017г.

Данни въздух – 01.05. до 04.05. 2017 серен диоксид

Данни въздух -01.05. до 04.05.2017 финни прахови частици

Данни въздух -01.05. до04.05.2017 азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 23.04.2017г.- 30.04.2017г.

Данни въздух – 23.04. до 30.04. 2017 серен диоксид

Данни въздух – 23.04. до 30.04.2017 финни прахови частици

Данни въздух – 23.04. до30.04.2017 азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 12.04.2017г.- 23.04.2017г.

Данни въздух – 12.04. до 23.04. 2017 серен диоксид

Данни въздух – 12.04. до 23.04.2017 азотен диоксид

Данни въздух -12.04. до 23.04.2017 финни прахови частици

 

Данни на въздуха от 06.04.2017г. до 12.04.2017г.

Данни на въздуха от 06.04.2017г. до 12.04.2017г. -Серен диоксид

Данни въздух – 06.04. до 12.04.2017 финни прахови частици

Данни въздух – 06.04. до12.04.2017 азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.04.2017г. до 05.04.2017г.

Данни въздух-01.04. до 05.04.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-01.04. до 05.04. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-01.04. до 05.04.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.03.2017г. до 31.03.2017г.

Данни въздух-27.03. до 31.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.03. до 31.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.03. до31.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 13.03.2017г. до 27.03.2017г.

Данни въздух-13.03. до 27.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-13.03. до 27.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-13.03. до27.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 06.03.2017г. до 13.03.2017г.

Данни въздух-06.03. до 13.03.2017-Финни прахови частици

Данни въздух-06.03. до 13.03. 2017- Серен диоксид

Данни въздух-06.03. до13.03.2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 27.02.2017г. до 05.03.2017г.

Данни въздух-27.02. до 05.03.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-27.02. до 05.03. 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-27.02. до05.03.2017 – Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 14.02.2017 до 26.02.2017г.

Данни въздух-14.02. до 26.02.2017 – Финни прахови частици

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017 – Серен диоксид

Данни въздух-14.02. до 26.02 2017- Азотен диоксид

 

Данни на въздуха от 01.02.2017 до 13.02.2017г.

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 финни прахови частици

Данни въздух – 01.02. до 13.02 2017 серен диоксид

Данни въздух-01.02. до 13.02 2017 азотен диоксид������ � Svejo