Четвърта транснационална среща по Проект „Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTInA“- Марибор, Словения

В периода 18-22 май, беше проведена транснационална работна среща на партньорите, мастеркласове и обучение за ангажиране на заинтересованите страни, по проект за транснационално сътрудничество – „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа” – Retina.

Беше взето участие пресконференция и Регионален Инвеститорски базар в Индустриална зона Тезно в Марибор.

Бяха раздадени рекламни материали на проекта и Индустриална зона Стомана. Проведоха се разговори с потенциални инвеститори. Посетени бяха на място фирми от машиностроенето, автомобилостроенето и енергетиката в Индустриална зона Тезно в Марибор������ � Svejo