Бюджет на образованието

Бюджет 2020 по дейности

Формули и правила за тяхното прилагане_2020

Заповед 235 от 24.02.2020 г.

Бюджет 2019 по дейности

Формули и правила за тяхното прилагане за 2019 г.

Бюджет 2018 по дейности

Формули за рапределение на средствата, получени от държавния бюджет и правила за тяхното прилагане за 2018 г.

Бюджет 2017

Формули и правила за тяхното прилагане 2017

Заповед 352 от 27.02.2017

Бюджет 2016г. детски градини

Заповед 346 11.02.2016

Заповед 345 11.02.2016

Формули и правила за разпределение на средствата за 2016

Заповед 423-25.02.2016 за разпределение на средствата

Бюджет 2016

Бюджет 2015г. детски градини

Заповед 341-04.03.15

Заповед 342-04.03.15

Бюджет 2015

Заповед за разпределение на средствата през 2015г.

Формули за разпределение на средствата през 2015г.

Презентация на Бюджет 2015г.

Бюджет-2014

Заповед за разпределение на средствата през 2014г.

Формули за разпределение на средствата през 2014г.

Бюджет – 2013

Заповед за разпределение на средствата през 2013г.

Формули за разпределение на средствата през 2013������ � Svejo