Бюджет

Бюджет 2019

Бюджет 2019г. – Приходи

Бюджет 2019г. – Разходи по функции

Бюджет 2019г. – Капиталови разходи

Бюджет 2019г. – Разчети за ЕС

Самостоятелни бюджети 2019г.

Справка за преходен остътък за 2018г.

Бюджет 2018

Бюджет 2018 – Приходи

Бюджет 2018 – Разходи по функции

Капиталови разходи 2018

Разчет за сметките за средства от ЕС

Бюджет 2018 – Самостoятелни бюджети

Бюджет 2018 – Преходен остатък

Бюджет 2018 – Тригодишна прогноза

Бюджет 2017

Бюджет 2017 – Приходи

Бюджет 2017 – разходи по функции

Бюджет 2017 – разходи по второстеренни разпоредители

Капиталови разходи 2017

Разчет за сметките за средства от ЕС

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети в Община Перник

Бюджет 2016

Бюджет 2016 – Приходи

Бюджет 2016 – разходи по функции

Бюджет 2016 – разходи по второстеренни разпоредители

Капиталови разходи 2016

Разчет за сметките за средства от ЕС

Бюджет 2015

Бюджет 2015 – Приходи

Бюджет 2015 – разходи по функции

Бюджет 2015 – разходи по второстеренни разпоредители

Капиталови разходи 2015

Разчет за сметките за средства от ЕС������ � Svejo