Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Бюджетна сметка на Община Перник
IBAN: BG45CECB97903160879300
BIC: CECBBGSF
Сметката се използва за възстановяване разходи за издръжка, ток, вода, топлоенергия и др. Възстановени, разходи за оценки на имоти, подлежащи на продажби


Набирателна сметка на Община Перник
IBAN: BG36CECB97903360879300
BIC: CECBBGSF
Сметката се използва за разплащане на гаранции и депозити за участие в търгове. Гаранции за изпълнение на договори


Приходна сметка на Община Перник
IBAN: BG49CECB97908460879300
BIC: CECBBGSF
Сметката се използва за разплащане на местни данъци и такси

Вашият коментар