Административни услуги Търговия, туризъм, транспорт

2008 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Заявлениеза издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2029 РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 

2047 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

2048  ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

2069 ЗА ИЗДАВАНЕ НА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ХОЛОГРАМЕН СТИКЕР  НА АВТОМОБИЛИТЕ

2088 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

2715  ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Издаване на разрешение за удължено работно време на магазини с непрекъснат режим на работа

Издаване на разрешение за удължено работно време на заведение за хранене и развлечение

Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито на общински терен

Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито на общински терен /КРАТКОСРОЧНА/������ � Svejo