Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

2047 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност-оригинал или заверен препис;
 • Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверен препис;
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец;
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
 • Формуляр за определяне на категорията на обекта-по образец;
 • Копия от документи за собственост на обекта;
 • Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта;
 • Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Платена такса за административната услуга.

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

 • за класА- хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили до 30стаи -500лв; б/от 31 до 150стаи-1200лв.; в/ от 151 до 300стаи -1900лв.; г/ от 301 до 500стаи -2800лв;д/ над 500стаи – 5000лв. За категоризаризиране на места за настаняване класБ – семейни хотели, хостели,пансиони,и почивни станции а/ до 20 стаи-200лв. б/ от 21 до 40 стаи-400лв. в/ от 41 до 60стаи-940лв.;г/от61 до 100стаи-2000лв.;д/над 100стаи -4000лв.; за категоризиране на места за настаняване класБ – стая за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги: а/за едно легло-10лв на легло; за паркомясто за автомобил/каравана/ кемпер в къмпинг -10лв. на брой; за място на палатка в къмпинг-10лв на брой.
 • Срок – 2 месеца.

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук

Вашият коментар