Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно. /Съгласно чл. 8,т.4  от Закона за пчеларството за регистрация не се изисква такса!/

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук

Вашият коментар